« Co z rozdzielnością m… | Strona domowa | Kredyty gotówkowe dla… »

Czy stopy procentowe to zagrożenie przy kredytach konsumenckich?

piątek, 04 październik 2019 at 11:58 am. Użyte znaczniki: , , , , , , ,

Po ostatnim posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej widać, że stopy procentowe pozostają bez zmian, chociaż istnieje już realne ryzyko inflacyjne, co widać na większości półek sklepowych. Czy dla przeciętnego kredytobiorcy zaangażowanego w kredyty gotówkowe polityka monetarna ma praktyczny sens?

Znaczenie stóp procentowych przy niewielkim zadłużeniu

Wszystko zależy od wysokości zadłużenia, a także od terminu spłaty zobowiązania. W przypadku bardzo krótkich kredytów gotówkowych nawet nagły wzrost poziomu oprocentowania nie powinien drastycznie odbić się na budżecie. Z drugiej strony dłuższa spłata wymaga już opracowania planu ekonomicznego na wypadek zmiany polityki monetarnej. Wysokie stopy pojawiają się najczęściej przy bardzo wysokiej inflacji. Zmiany następują w cyklach. W teorii inwestycji najczęściej trzecia zmiana stóp procentowych na wyższe może sygnalizować załamanie giełdy, inwestycji ze względu na ograniczenie taniego pieniądza gospodarka. Po prostu wysokie stopy procentowe hamują podaż pieniądza do gospodarki, ale jednocześnie umożliwiają większe zarobkowanie na lokatach bankowych.

Zmiana postaw konsumentów przez cykl koniunkturalny

Przy kredytach gotówkowych liczy się bardziej optymalizacja rodzaju rat, zabezpieczenie spłaty stałą stopą procentową, niestety w Polsce mało popularną ze względu na większe koszty. Na razie stopa referencyjna wynosi 1.5%. Wartość utrzymuje się od ponad dziesięciu lat. Można powiedzieć, że od ostatniego kryzysu finansowego, który przestawił nieco myślenie o rozwoju gospodarczym i kwestiach spekulacyjnych na rynkach międzynarodowych. Mocno liberalna polityka monetarna pobudza konkurencyjność. Kredytobiorców nie brakuje, a zadłużenie stanowi podstawowe uzupełnienie budżetów. Niestety nie jest to do końca prawidłowa praktyka, ponieważ zmienia nawyki konsumpcyjne. Wielu kredytobiorców nie oszczędza, ale wydaje pieniądze z taniego kredytu, bo jest szybciej dostępny. Życie na kredyt kończy się zawsze, co pokazują naturalne wahania cyklu koniunkturalnego.

Co warto zapamiętać?

Niewielkie kredyty gotówkowe nie podlegają tak drastycznym wahaniom stóp procentowych, więc nie powinieneś się martwić o komfort pozyskania stosunkowo taniego zadłużenia, nawet przy niewielkich zmianach w polityce monetarnej. Na razie RPP pozostaje na standardowym stanowisku.