« Chwilówki co warto o … | Strona domowa | Czy stopy procentowe … »

Co z rozdzielnością majątkową przy kredycie hipotecznym?

poniedziałek, 22 lipiec 2019 at 12:09 pm. Użyte znaczniki: , , , , , , , ,

Wspólnota wydatkowa małżonków to opcjonalna strategia występująca w rodzinach, ale niekoniecznie sprawdzająca się we wszystkich przypadkach. Rozdzielność majątkowa może przecież chronić przed ryzykiem biznesowym jednego z partnerów, czy tworzyć sprawiedliwy podział ekonomiczny. Jak rozdzielność majątkowa wpływa na potencjał zaciągnięcia kredytu hipotecznego?

Rozdzielność majątkowa w analizie kredytowej

Rozdzielność majątkowa przy kredycie hipotecznym posiada tak naprawdę niewielkie znaczenie, jeżeli rodzina decyduje się na wspólne zaciągnięcie zobowiązania. Najważniejszy czynnik przyznania pieniędzy na zakup nieruchomości to wysoki dochód w połączeniu z partnerem oraz wiarygodność ekonomiczna w oczach kredytodawcy. Rozdzielność majątkowa zmienia nieco konstrukcję samej umowy o kredyt hipoteczny, ale nie wpływa to w żaden sposób na komfort spłaty. Brak wspólnoty majątkowej nie wyklucza z podjęcia decyzji o kredycie hipotecznym.

Główne zalety rozdzielności majątkowej

Rozdzielność majątkowa często ratuje rodzinę. Dlaczego? Partner, który wpada w długi, czy podejmuje nadmierne ryzyko biznesowe nie wciąga najbliższych w swoje ekonomiczne problemy. Zachowanie zdolności kredytowej przez jednego z małżonków to ogromne wsparcie w sytuacji kryzysowej. Banki proponują małżeństwom z rozdzielnością majątkową elastyczność w kształtowaniu wartości spłaty. Jeden małżonek może przejąć na siebie większość zobowiązania, ale otrzymuje w zamian wprost proporcjonalne prawo własności. W takich warunkach występuje sprawiedliwy podział własności pomiędzy współmałżonkami i dochodzi do racjonalnego rozdzielenia obciążenia w ramach osiąganych dochodów. Nikt realnie nie ponosi straty.

Małżeństwo nie jest konieczne do zaciągnięcia kredytu hipotecznego

Przy wspólnocie majątkowej dochodzi do ustalenia równości w spłacie kredytu hipotecznego i do podziału własności w standardzie 50/50. To niesie ze sobą poważne konsekwencje, jeżeli jeden z małżonków przestaje kredyt hipoteczny spłacać z różnych przyczyn. Wtedy drugi musi przejąć zobowiązanie w całości. Obecnie możesz zaciągnąć kredyt hipoteczny na podobnych zasadach bez formalnego związku, małżeństwa. Partnerzy życiowi z dłuższym stażem również łączą bez problemu zdolność kredytową i manipulują wartością nieruchomości w umowach.

Decyzja o kredycie hipotecznym w małżeństwie

Ekonomia, dobre rozłożenie odpowiedzialności spłaty kredytu hipotecznego, optymalizacja ryzyka to właśnie rozdzielność majątkowa, często niedoceniana przez pary funkcjonujące w bardziej klasycznym modelu prowadzenia rodziny.