Zadłużenie, kiedy wartościowe?

wtorek, 04 lipiec 2017 at 09:35 am

Zadłużenie gospodarstwa domowego w Polsce jest duże. Dwie najpopularniejsze kategorie zadłużenia to kredyt hipoteczny przeznaczony do finansowania zakupu nieruchomości, a także chwilówka, czyli pożyczka krótkoterminowa na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Kiedy zadłużenie jest wartościowe w skali mikroekonomicznej oraz makroekonomicznej?

Szczególne postacie hipoteki

czwartek, 25 maj 2017 at 07:03 am

Hipoteka może stanowić obciążenie na nieruchomości, na użytkowaniu wieczystym, na spółdzielczym prawie do lokalu, a także na wierzytelności zabezpieczonej hipoteką. Może ona stanowić obciążenie w całości lub w części jaka stanowi udział współwłaściciela. Hipoteka może mieć kilka szczególnych postaci. Zalicza się do nich hipotekę łączną, hipotekę kaucyjną, hipotekę odwróconą, hipotekę dożywotnią oraz przeniesienie własności.

 Dokumenty niezbędne do kredytu gotówkowego

wtorek, 18 kwiecień 2017 at 09:21 am

Pierwszym etapem który musimy przejść decydując się na kredyt gotówkowy to przede wszystkim dostarczenie do banku wszystkich niezbędnych dokumentów. Podstawowe dokumenty bez których bank z pewnością nie udzieli nam kredytu to dowód osobisty oraz zaświadczenie o zarobkach. W przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarcza tych dokumentów może być znacznie więcej. W momencie kiedy dostarczymy do banku wszystkie niezbędne dokumenty wraz z prawidłowo wypełnionym wnioskiem bank rozpoczyna analizę dokumentów oraz zdolności kredytowej która jest podstawa do podjęcia przez bank pozytywnej decyzji o kredycie.