Podpisałeś umowę o kredyt - i co teraz?

wtorek, 29 sierpień 2017 at 12:32 pm

Niektórym wydaje się, że samo zaciągnięcie pożyczki lub kredytu gotówkowego jest najtrudniejszą częścią całego procesu. W końcu trzeba mocno się wysilić, żeby znaleźć interesującą nas ofertą, odpowiednie warunki oraz stosunkowo korzystne warunki spłacenia zobowiązania. A w dzisiejszych czasach nie jest o to łatwo. Instytucje pożyczkowe oraz parabanki wyrastają jak grzyby po deszczu. Na każdym kroku i praktycznie w każdym miejscu można się z nimi spotkać- na ulicy, w centrach handlowych, na dworcach kolejowych czy przy biurach podróży. Wszędzie tam, gdzie pokusa szybkich pieniędzy staje się niemożliwa do opanowania.

Zadłużenie, kiedy wartościowe?

wtorek, 04 lipiec 2017 at 09:35 am

Zadłużenie gospodarstwa domowego w Polsce jest duże. Dwie najpopularniejsze kategorie zadłużenia to kredyt hipoteczny przeznaczony do finansowania zakupu nieruchomości, a także chwilówka, czyli pożyczka krótkoterminowa na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Kiedy zadłużenie jest wartościowe w skali mikroekonomicznej oraz makroekonomicznej?

Szczególne postacie hipoteki

czwartek, 25 maj 2017 at 07:03 am

Hipoteka może stanowić obciążenie na nieruchomości, na użytkowaniu wieczystym, na spółdzielczym prawie do lokalu, a także na wierzytelności zabezpieczonej hipoteką. Może ona stanowić obciążenie w całości lub w części jaka stanowi udział współwłaściciela. Hipoteka może mieć kilka szczególnych postaci. Zalicza się do nich hipotekę łączną, hipotekę kaucyjną, hipotekę odwróconą, hipotekę dożywotnią oraz przeniesienie własności.