Co obejmuje tajemnica bankowa?

wtorek, 06 marzec 2018 at 09:14 am

Niewielu ma świadomość, że banki w ramach prowadzonej działalności są zobowiązane do ochrony informacji objętych tajemnicą bankową. Związane jest to z obrotem gospodarczym, w którym wyróżnia się tajemnicę lekarską, dziennikarską czy adwokacką.

W ramach prowadzonej przez siebie działalności banki są zobowiązane do ochrony przekazanych im danych. Obowiązek przestrzegania tej tajemnicy wynika przede wszystkim z przepisów prawa bankowego. Przepisy te dotyczą zarówno banku jak i podmiotów pośredniczących w wykonywaniu czynności bankowych.

Kredyt gotówkowy w Banku Zachodnim WBK.

poniedziałek, 15 styczeń 2018 at 10:59 am

Kilka słów o Banku Zachodnim WBK.

Bank Zachodni WBK należy do grupy banków uniwersalnych. Główna siedziba banku znajduje się we Wrocławiu. Jest to siedziba rejestrowa. Bank zajmuje trzecie miejsce w Polsce pod względem wartości aktywów. Zajmuje również trzecie miejsce w Polsce pod względem liczby placówek. Bank powstał poprzez połączenie Banku Zachodniego SA z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym SA w 2001 roku. Obecnym prezesem zarządu banku jest Michał Gajewski. Liczba placówek jakimi dysponuje bank sięga tysiąca.

Zarabiamy, wydajemy i pożyczamy

wtorek, 31 październik 2017 at 1:51 pm

Bank to instytucja, w której zachodzą wszelkie czynności związane z pieniędzmi. Gromadzenie, zarządzanie i inne czynności to usługi oferowane przez banki. Prawie każdy swoje finanse lokuje w banku na koncie lub wkłada na lokatę bankową, która pozwala na zwiększenie środków. Lokata bankowa polega na tym, ze na pewien określony umową czas wpłaca się pieniądze, bez możliwości ich wypłacenia, a w zamian za to bank płaci odsetki. To taka rekompensata za możliwość wykorzystania ich np. kiedy ktoś inny przyjdzie wziąć pożyczkę.

Banki w doskonały sposób wyspecjalizowały się w obracaniu pieniędzmi, w ten sposób nasze finanse znajdują dla siebie dobre rozwiązanie. Instytucje te mają wiele ofert dotyczących kredytów, pożyczek, lokat i innych świadczeń dla swoich klientów. Jest to przedsiębiorstwo usługowe, które pomaga potrzebującym ludziom zdobyć dodatkowe środki pieniężne. Bank ma dwie strony wewnętrzną, jako pracowników i zasoby oraz zewnętrzną jako klientów i politykę pieniężną.