Kredyty gotówkowe dla osób młodym wieku.

piątek, 06 grudzień 2019 at 11:00 am

Wydatki związane z zakupem nowego mieszkania, studia albo wymarzona podróż to wszystko rzeczy, które wymagają większego nakładu pieniędzy. Dla osób młodych może to wiązać się z niemałym wyzwaniem. Może ty również jesteś w podobnej sytuacji i zastanawiasz się skąd na to wszystko mama znaleźć środki. Aby nasze marzenia można było zrealizować z własnej kieszeni niekiedy trzeba sobie pomóc i znacznie szybciej osiągnąć określony cel. Rozwiązaniem może się okazać kredyt gotówkowy.

Dla jednych jest to alternatywny sposób finansowania a dla drugich kredyty są ostatecznością.

Czy stopy procentowe to zagrożenie przy kredytach konsumenckich?

piątek, 04 październik 2019 at 11:58 am

Po ostatnim posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej widać, że stopy procentowe pozostają bez zmian, chociaż istnieje już realne ryzyko inflacyjne, co widać na większości półek sklepowych. Czy dla przeciętnego kredytobiorcy zaangażowanego w kredyty gotówkowe polityka monetarna ma praktyczny sens?

Znaczenie stóp procentowych przy niewielkim zadłużeniu

Wszystko zależy od wysokości zadłużenia, a także od terminu spłaty zobowiązania. W przypadku bardzo krótkich kredytów gotówkowych nawet nagły wzrost poziomu oprocentowania nie powinien drastycznie odbić się na budżecie. Z drugiej strony dłuższa spłata wymaga już opracowania planu ekonomicznego na wypadek zmiany polityki monetarnej. Wysokie stopy pojawiają się najczęściej przy bardzo wysokiej inflacji. Zmiany następują w cyklach. W teorii inwestycji najczęściej trzecia zmiana stóp procentowych na wyższe może sygnalizować załamanie giełdy, inwestycji ze względu na ograniczenie taniego pieniądza gospodarka. Po prostu wysokie stopy procentowe hamują podaż pieniądza do gospodarki, ale jednocześnie umożliwiają większe zarobkowanie na lokatach bankowych.

Co z rozdzielnością majątkową przy kredycie hipotecznym?

poniedziałek, 22 lipiec 2019 at 12:09 pm

Wspólnota wydatkowa małżonków to opcjonalna strategia występująca w rodzinach, ale niekoniecznie sprawdzająca się we wszystkich przypadkach. Rozdzielność majątkowa może przecież chronić przed ryzykiem biznesowym jednego z partnerów, czy tworzyć sprawiedliwy podział ekonomiczny. Jak rozdzielność majątkowa wpływa na potencjał zaciągnięcia kredytu hipotecznego?

Rozdzielność majątkowa w analizie kredytowej

Rozdzielność majątkowa przy kredycie hipotecznym posiada tak naprawdę niewielkie znaczenie, jeżeli rodzina decyduje się na wspólne zaciągnięcie zobowiązania. Najważniejszy czynnik przyznania pieniędzy na zakup nieruchomości to wysoki dochód w połączeniu z partnerem oraz wiarygodność ekonomiczna w oczach kredytodawcy. Rozdzielność majątkowa zmienia nieco konstrukcję samej umowy o kredyt hipoteczny, ale nie wpływa to w żaden sposób na komfort spłaty. Brak wspólnoty majątkowej nie wyklucza z podjęcia decyzji o kredycie hipotecznym.