Problematyka oprocentowania w kredycie gotówkowym

czwartek, 05 marzec 2020 at 3:03 pm

W kredycie gotówkowym oprocentowanie pełni zasadniczą rolę w kształtowaniu ostatecznych kosztów spłaty zobowiązania. Banki dają klientom wybór odnośnie wyboru rodzaju oprocentowania w umowie. To oprocentowanie stałe lub zmienne. Na jakie najlepiej postawić?

Różnice w oprocentowaniu

Oprocentowanie stałe to przede wszystkim ochrona przy długoterminowej spłacie i wyklucza praktycznie ryzyko zmiany warunków polityki monetarnej. Oczywiście przy stałym oprocentowaniu bank nalicza niejako premię za ryzyko. Oprocentowanie zmienne przydaje się w okresie prognozowania bardzo niskich stóp procentowych w gospodarce. Zmienne oprocentowanie jest zdecydowanie tańsze, natomiast ryzykowne, jeżeli wziąć pod uwagę długoterminowe wahania stóp procentowych, ale czy na pewno? W Polsce od ponad 10 lat stopy procentowe stoją w miejscu, a RPP sugeruje nawet obniżkę i to przy rosnącej nieustannie inflacji. To duże zaskoczenie wśród specjalistów nowoczesnej ekonomii.

Read More