Czy stopy procentowe to zagrożenie przy kredytach konsumenckich?

piątek, 04 październik 2019 at 11:58 am

Po ostatnim posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej widać, że stopy procentowe pozostają bez zmian, chociaż istnieje już realne ryzyko inflacyjne, co widać na większości półek sklepowych. Czy dla przeciętnego kredytobiorcy zaangażowanego w kredyty gotówkowe polityka monetarna ma praktyczny sens?

Znaczenie stóp procentowych przy niewielkim zadłużeniu

Wszystko zależy od wysokości zadłużenia, a także od terminu spłaty zobowiązania. W przypadku bardzo krótkich kredytów gotówkowych nawet nagły wzrost poziomu oprocentowania nie powinien drastycznie odbić się na budżecie. Z drugiej strony dłuższa spłata wymaga już opracowania planu ekonomicznego na wypadek zmiany polityki monetarnej. Wysokie stopy pojawiają się najczęściej przy bardzo wysokiej inflacji. Zmiany następują w cyklach. W teorii inwestycji najczęściej trzecia zmiana stóp procentowych na wyższe może sygnalizować załamanie giełdy, inwestycji ze względu na ograniczenie taniego pieniądza gospodarka. Po prostu wysokie stopy procentowe hamują podaż pieniądza do gospodarki, ale jednocześnie umożliwiają większe zarobkowanie na lokatach bankowych.

Read More