Co z rozdzielnością majątkową przy kredycie hipotecznym?

poniedziałek, 22 lipiec 2019 at 12:09 pm

Wspólnota wydatkowa małżonków to opcjonalna strategia występująca w rodzinach, ale niekoniecznie sprawdzająca się we wszystkich przypadkach. Rozdzielność majątkowa może przecież chronić przed ryzykiem biznesowym jednego z partnerów, czy tworzyć sprawiedliwy podział ekonomiczny. Jak rozdzielność majątkowa wpływa na potencjał zaciągnięcia kredytu hipotecznego?

Rozdzielność majątkowa w analizie kredytowej

Rozdzielność majątkowa przy kredycie hipotecznym posiada tak naprawdę niewielkie znaczenie, jeżeli rodzina decyduje się na wspólne zaciągnięcie zobowiązania. Najważniejszy czynnik przyznania pieniędzy na zakup nieruchomości to wysoki dochód w połączeniu z partnerem oraz wiarygodność ekonomiczna w oczach kredytodawcy. Rozdzielność majątkowa zmienia nieco konstrukcję samej umowy o kredyt hipoteczny, ale nie wpływa to w żaden sposób na komfort spłaty. Brak wspólnoty majątkowej nie wyklucza z podjęcia decyzji o kredycie hipotecznym.

Read More