Lokata dwuwalutowa, a depozyt.

poniedziałek, 19 listopad 2018 at 11:55 am

Lokata dwuwalutowa.

Dual Currency Deposit to nic innego jak lokata dwuwalutowa. Jest to forma pozwalająca na lokowanie pieniędzy za pomocą opcji walutowych. W tym przypadku ma miejsce połączenie się transakcji związanej z dwiema parami walut z lokatą. Cechą charakterystyczną dla lokaty dwuwalutowej jest minimalna kwota jaka jest niezbędna do prawidłowego operowania na rynku międzybankowym. Kwota ta wynosi dziesięć tysięcy złotych i może być wpłacona w równowartości w innej walucie obcej. Ten typ lokaty można założyć minimalnie na dwa tygodnie, ale też może być założona na rok. Co ważne wkład jaki wniesiemy w bazowej walucie mamy możliwość wypłacenia w innej walucie obcej. Z klientem zawierana jest stosowna umowa, w której dokładnie określa się jaka jest kwota lokaty, jak też jakie jest jej oprocentowanie. W umowie musi być wskazana wielkość początkowa kursu wymiany jaka ma miejsce pomiędzy dwiema różnymi walutami. Przez to, że lokata dwuwalutowa jest bardziej ryzykowna od tradycyjnych lokat możemy liczyć, że jej oprocentowanie będzie wyższe. Na jego wielkość wpływa oprocentowanie lokaty i oprocentowanie premii za ryzyko takiej formy oszczędzania. Premia opcyjną wyliczana jest poprzez pomniejszenie zysku o wielkość marży bankowej. W momencie, kiedy dojdzie do przekroczenia kursu walutowego jaki był ustalony w dniu założenia lokaty ma miejsce jej przewalutowanie. Jeśli jest duże prawdopodobieństwo, że dojdzie do takiego przewalutowania wartość odsetek będzie znacznie wyższa. Duży wpływ ma na to kurs walutowy. W sytuacji, kiedy kurs walutowy nie zostanie przekroczony pieniądze wypłacane są w takiej walucie w jakiej lokata została założona, sprawdź więcej na lokatowekorzysci.eu.

Read More