Co obejmuje tajemnica bankowa?

wtorek, 06 marzec 2018 at 09:14 am

Niewielu ma świadomość, że banki w ramach prowadzonej działalności są zobowiązane do ochrony informacji objętych tajemnicą bankową. Związane jest to z obrotem gospodarczym, w którym wyróżnia się tajemnicę lekarską, dziennikarską czy adwokacką.

W ramach prowadzonej przez siebie działalności banki są zobowiązane do ochrony przekazanych im danych. Obowiązek przestrzegania tej tajemnicy wynika przede wszystkim z przepisów prawa bankowego. Przepisy te dotyczą zarówno banku jak i podmiotów pośredniczących w wykonywaniu czynności bankowych.

Read More