Szczególne postacie hipoteki

czwartek, 25 maj 2017 at 07:03 am

Hipoteka może stanowić obciążenie na nieruchomości, na użytkowaniu wieczystym, na spółdzielczym prawie do lokalu, a także na wierzytelności zabezpieczonej hipoteką. Może ona stanowić obciążenie w całości lub w części jaka stanowi udział współwłaściciela. Hipoteka może mieć kilka szczególnych postaci. Zalicza się do nich hipotekę łączną, hipotekę kaucyjną, hipotekę odwróconą, hipotekę dożywotnią oraz przeniesienie własności.

Read More